Over het loket

Stichting OpenGeo is een Algemeen Nut Beogende Instelling die het gebruik van open data in Nederland stimuleert. Met het project NDOV Loket bieden we een gelijk speelveld voor de levering van geplande en actuele reisinformatie, tarieven, ov-zones en halte­toegankelijk­heid. Reisinformatie is in Nederland beschikbaar als open data met CC0 vrijwaring. Door overheden en vervoerders is afstand gedaan van auteursrecht en databankenrecht.

email: loket apenstaartje opengeo punt nl
telefoon: 06 288 28 339

Kosten

Reisinformatie uit het loket is na aanmel­ding en ondertekening van de NDOV gebruikers­overeenkomst gratis beschikbaar voor vervoer­ders, overheden, parti­culieren en markt­partijen. Iedere aanmelder krijgt toegang tot dienst­regelingen, tarieven en actuele datastromen voor een ontwikkel en productie omgeving. Op verzoek kunnen historische gegevens tegen verstrekkings­kosten worden geleverd.

Internationaal

Ook in andere landen zijn er loketten waar bron­data voor reisinformatie te vinden is. Een kort overzicht van onze zusterorganisaties: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Zwitserland.